Side 48:         Forrige side                      RETUR

 Dette er så den sidste rentegnede side. Der er skitser til et par sider til, men intet der kan bruges til at lægge på nettet.
 Kommer der en fortsættelse? Måske! Men det kræver nok at jeg bliver pensioneret først!