<Forrige  Næste>

Kommentar: (139)

Ledelsen gik ind for åbne kontorlandskaber. Dette skulle fremme kommunikationen og nedbryde barriererne mellem afdelingerne. Det ville også standse enhver form for produktivitet. Samtidig indførte ledelsen et princip om, at produktiviteten skulle øges 10 % hvert år.