MTBD

RETUR

Oprindeligt er MTBF et teknisk begreb for "mean time between failure", altså den tid der gennemsnitligt går mellem to fejl i et system.

 Til et MEGET kedeligt foredrag er det altid underholdende at betragte folk, som falder i søvn. Dette inspirerede til begrebet "mean time between DUNK" eller MTBD, som det nu hedder. Jo mindre MTBD en taler har, jo mere kedelig er vedkommende.